Red smooth Live
LEADJA's Princess

Welcome to my simple triple blog, i`m blabla..famous as blabla..thanks for visited my blog, nice to meet you, leave your footstep at my cbox, Do follow :)CHIT♥CHAT!Big Claps

Template: Aina Syaza
Re-edit:Shya
Other: WeHeartIt Photobucket
Instagram
Kazen Mazen Ku -.-
1 March 2012

Tox laa kazen q , boy
Tox greq nya , Dayang
hakhak .. awl q mangun ry tox .. hekhek .. q hepy bahh .. cmlm q hallo3 an lalink q .. tetaq jaq kja .. q cka kaka an nya .. hekhek .. cyg nya gylaq .. ngee .. cmlm q knk warning nya .. nya pdh nya xcka nangga da nma owank laen lam blog q .. ahakz .. cyg jgak awk niey kt sy eyh .. hekhek .. nya cwoh q edit lit poz p q mlz .. hakhak .. coe cyg .. hekhek .. btw , mena nya pagy tox q nk cyta pcl kazen mazen q .. da ka ptt cmlm nya g dhalan xmbaq q .. pey ty .. kjm twu x .. x nya twu ka btpa bosan nya q cmlm .. huhu .. nya tox plg apat an q cosh beza umo meq 2 xjaoh bahh .. ctwun jaq .. g pn meq 2 m'besa b'cma3 .. ceyh wah .. cyez meq 2 nank apat since kcik g .. suma bnda meq 2 chare .. hekhek .. kdg3 mn q xda bju q k bju nya .. soar x laa .. hekhek .. bday meq 2 pn bln yg cma .. nya 3/7 .. aq 28/7 .. hekhek .. dlox tyme kcik q calu buli nya .. nya mala jady mangsa q .. q xtwu mena ka x .. xengt laa .. huhu .. nenek q pdh pya .. mn 'Mem Besa' ya dh pdh pya co mkcd nya mena laa .. ish3 .. kjm nar q ... kn q dh pdh q tox tyme kcik cm laky ... q xprnh k drez .. hakhak .. suma soar .. dh besa tox jaq q k pya .. ya pn cmdi dpkca ... hakhak .. dh .. melalut g cyta q plaq .. hekhek .. coe .. brbleq kpd cyta kazen q tady .. knek nya ngah cmbonk ctdy awh kuchng .. q xengt nma pat ya .. mklum trlmpaw manyaq mam semut .. hekhek .. greq nya tnggl ctox .. umo greq nya cma an q .. pa nma nya greq nya hoh .. Dayang .. hmmm .. xengt laa .. da fb nya cary dyi pn laa .. hakhak .. q upaq laa nk pdh nma kazen q tady .. I'm coe .. nma nya Endra p meq owank tnggh Boy .. cm q dtnggh fmly q Cia .. ish .. ry niey asl nma ya q pn xtwu ..  actually meq owank xbrkenan laq an kapel nya ya .. kak epar q pdh mpuan ya sombonk .. aq tgk pn pya .. hish .. gush kwu mbiq aty meq owank mn x meq owank rejex .. hakhak .. cnta jarak jaoh nar daq 2 nya .. thn wak .. hakhak .. ngnok owank sak q pn cnta jarak jaoh .. hah ! mox nangga x mka greq kazen q an kapel nya ?? jap3 .. look up ^^ ok laa q nk ttow g tox .. migrain dh attack .. i hate it .. pnin mena dh tox .. Facebook pn lyn xlmaq jaq teq .. huh .. gagow an blog .. yowme perfex tngga q -.-


Older Post | Newer Post